Islamiska Kultur Föreningen I Nybro

Vem är ni?

Nybro Islamiska och Kulturförening är en förening som spelar en viktig roll i samhället genom att främja förståelse, tolerans och respekt mellan olika kulturer och religioner. Vi tror på att främja en positiv och fredlig samexistens mellan alla samhällsgrupper.

Vi strävar efter att utveckla och stärka vårt samhälle genom att främja islams grundläggande värderingar, såsom rättvisa, barmhärtighet, respekt och medkänsla. Genom våra olika aktiviteter och evenemang arbetar vi för att öka medvetenheten om islam och dess rika kulturella arv.

 

Vem kan besöka oss?

Vi välkomnar alla människor oavsett bakgrund och tror att genom ökad förståelse och respekt för varandra kan vi skapa en bättre värld för oss alla. Vårt mål är att bygga broar mellan kulturer och religioner genom att främja dialog och samarbete.

Vi tror också på att stärka gemenskapen genom att erbjuda olika program och aktiviteter som främjar en hälsosam livsstil och en positiv andlig utveckling. Våra medlemmar och frivilliga är passionerade och engagerade i att göra en positiv skillnad i samhället.

“ Vi hoppas att du känner dig inspirerad att lära dig mer om vår föraning och delta i våra aktiviteter. Tillsammans kan vi arbeta för att skapa en fredlig och respektfull samexistens för alla. ”

Arabiska: 072-946 94 40

Svenska: 070-016 86 18

Somaliska: 072-860 81 32

somaliska@nybromoske.se

arabiska@nybromoske.se

svenska@nybromoske.se